Haptotherapie voor kind en ouder

Het versterken van de emotionele band

Voor wie?

Ik geef haptotherapie aan ouders en kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. In deze fase van de ontwikkeling speelt de ouder voor het kind een (de) belangrijk(st)e rol in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfvertrouwen. In de haptotherapie richt ik me daarom op zowel de ouder als het kind.

Haptotherapie voor kind en ouder kan helpen als:

 

  • ouder en kind elkaar niet meer begrijpen en aanvoelen.
  • er terugkerende conflicterende situaties zijn.
  • er sprake is van gedragsproblematiek: zoals moeite met grenzen, regels en afspraken; emotionele uitbarstingen; extreme boosheid of teruggetrokkenheid.
  • het kind (soms) gepest wordt of zelf pest/ over grenzen van anderen gaat.
  • het kind last heeft van faalangst/ laag zelfbeeld. Weinig vriendjes of vriendinnetjes heeft.
  • het kind angstig is of last heeft van scheidingsangst.
  • het kind weinig gevoel heeft voor eigen lichaam en beleving; last heeft van lichamelijke spanningen (zoals buikpijn, hoofdpijn).
  • ouder en/of kind (recentelijk) verlieservaringen heeft/hebben meegemaakt.
  • er sprake is van problemen ontstaan door scheiding.
  • er sprake is van zindelijkheidsproblematiek.

Wat is haptotherapie voor kind en ouder?

Opvoeden is leuk, maar kan soms ook als belastend ervaren worden. Ieder kind is uniek en vraagt wat anders van de ouder. Wat bij het ene kind goed aansluit, hoeft voor het andere kind niet te werken.

Als ouder(s) kun je gemakkelijk (tijdelijk) vastlopen in het begeleiden van je kind. Soms vraagt het kind een specifieke benadering door zijn achtergrond of problematiek en soms zijn er in de wisselwerking tussen ouder en kind patronen ontstaan waardoor het contact stroef verloopt. Meestal is er sprake van meerdere invloeden wanneer je merkt dat het opvoeden niet meer als vanzelfsprekend gaat.

Haptotherapie voor ouder en kind kan helpen weer speels contact op gang te brengen waardoor het opvoeden weer meer als vanzelfsprekend ervaren wordt en het plezier weer terugkeert. Plezier en spel zijn belangrijke  aspecten voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind en krijgen ruime aandacht binnen de haptotherapie.

 

Haptotherapie onderscheidt zich van andere therapieën door de aandacht voor zowel het lichaam als emoties die een rol spelen in het doen en laten van zowel het kind als de ouder. De ouder krijgt (weer) zicht op welke subtiele signalen van het kind uitgaan in verschillende sociale situaties en leert hierop inspelen. Er is veel aandacht voor hoe ouder en kind omgaan met verschillen, positie innemen t.o.v. elkaar, elkaar ruimte geven en al dan niet op elkaar afstemmen. Patronen worden op een speelse manier helder gemaakt en nieuwe ervaringen worden aangereikt in een veilige omgeving waarin experimenteren en fouten mogen maken belangrijk zijn. Er is verder veel aandacht om het geleerde te integreren in het dagelijkse leven.

Naast spel- en oefenvormen uit de haptonomie, vinden er soms korte gesprekjes plaats en zijn er terugkoppelingensmomenten en evaluaties. Dit gebeurt soms aan het einde van de sessie en soms telefonisch. 

Omdat voor het opgroeiende kind van 4-12 jaar de ouder nog zo’n belangrijke rol speelt, worden de ouders altijd betrokken in de begeleiding. Ik richt me als haptotherapeut dus  zowel op de ouder als het kind.

Twee handen die in de lucht worden gehouden en onder de verf zitten.

Werkwijze

We starten de eerste keer met een intake waarin  we kennis maken en de hulpvraag verkennen. Meestal is er al een eerste telefonisch contact geweest waarin een eerste verkenning van de hulpvraag heeft plaats gevonden.

De eerste paar sessies maken onderdeel uit van de zogenaamde intake. De verschillende spel- en oefenvormen, samen met de observaties worden daarna teruggekoppeld en het begeleidingsplan wordt besproken. Het aantal contactmomenten is afhankelijk van de hulpvraag en het effect. Meestal zijn 6-8 sessies voldoende om weer samen verder te gaan. Tussendoor wordt regelmatig geëvalueerd of we op de goede weg zijn.

Kind bij haptotherapie praktijk in Weesp

Kosten & Vergoeding

Haptotherapie voor kind en ouder & tarieven

Haptotherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering van de meeste zorgverzekeraars. De kosten per sessie van ongeveer 45 min. bedragen € 85,-. Meestal wordt een bedrag vergoed van ongeveer € 50,-  per behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Voor haptotherapie is geen BTW verschuldigd.

Voor vergoedingen per zorgverzekeraar voor een behandeling klik op de knop hier beneden.

Afzeggingen

Mochten jullie onverhoopt niet kunnen komen dan graag dit op tijd doorgeven. Graag zo vroeg mogelijk zodat ik nog mogelijkheid heb anders in te plannen.

Afzeggingen binnen 2 dagen van te voren (48 uur) worden in rekening gebracht.

Logo, Renze Boersma, Haptotherapie

Maanhof 21
1109CB Amsterdam

: 06 4120 6816

: renze@haptotherapie-praktijk.nl

U kunt gratis parkeren in de straat of op de oprit voor de praktijk.