Praktijkovereenkomst

Renze Boersma Haptotherapie Praktijk

Praktijkovereenkomst

Kwaliteit staat bij Haptotherapie Praktijk Renze Boersma in een hoog vaandel en komt niet alleen tot uiting in de verleende zorg en ondersteuning, maar ook in het voldoen aan de wettelijke eisen gesteld door zorgverzekeraars en overheid.

In deze praktijkovereenkomst kunt u lezen hoe de Haptotherapie Praktijk van Renze Boersma voldoet aan de wettelijke eisen volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en hoe met uw vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens vindt u hier informatie en voorwaarden omtrent betaling, vergoeding, wat te doen bij verhindering e.d.

Bij aanvang van de haptotherapie wordt u gevraagd akkoord te gaan met de hieronder beschreven voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met een voorwaarde dan kunt u dat vanzelfsprekend (per mail) aangeven.

Praktijkovereenkomst in PDF

Lees je de praktijkovereenkomst liever in PDF formaat? Klik dan op de knop.

Tarieven

Een behandeling haptotherapie kost € 90,- en duurt ongeveer 1 uur. Voor haptotherapie is geen BTW verschuldigd.

De kosten voor haptotherapie voor kind en ouder bedragen €85,-. De begeleiding duurt per keer ongeveer 45 min. Er is geen BTW verschuldigd.

Een sessie relatietherapie duurt 1,5 uur en bedraagt € 170,- per stel. Bij inzet van twee therapeuten bedragen de kosten €120,- per persoon per sessie van 1,5 uur. Er is geen BTW verschuldigd. 

Een bijeenkomst supervisie duurt ongeveer 1 uur en bedraagt voor een particulier €110,-. Bij vergoeding door een werkgever zijn de kosten €135,- voor een bijeenkomst van 1 uur. Voor supervisie is geen BTW verschuldigd.

 

Vergoeding

Ik ben ik aangesloten bij de VVH. Uw kosten worden (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar afhankelijk van uw afgesloten verzekering. Haptotherapie valt onder de aanvullende verzekering en wordt derhalve niet van uw eigen bijdrage afgetrokken.

Betaling

Na de sessie ontvangt u per mail een factuur. Gelieve het bedrag van de factuur binnen 2 weken over te maken op het vermeldde bankrekeningnummer. Mocht u onverhoopt niet hebben betaald, dan ontvangt u na 2 weken een betalingsherinnering. Na 6 weken vanaf de datum van de gegeven behandeling ontvangt u de eerste incasso met administratiekosten. Mocht u problemen ondervinden met het betalen van uw factuur, maak dit dan op tijd bespreekbaar. Wanneer u op tijd betaalt, voorkomt u onnodige extra kosten.

Verhindering

Bij verhindering kunt u tot uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Geef dit het liefst zo ruim mogelijk van te voren aan, dat geeft mij de gelegenheid de gereserveerde tijd anders in te plannen. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u dat telefonisch doorgeven via mijn mobiele nummer: 06 41206816. Of per mail: renze@haptotherapie-praktijk.nl.

Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering wordt de gereserveerde tijd voor het gehele consult gefactureerd.

Verslaglegging en persoonsgegevens

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit dossier is beveiligd volgens de AVG normen. Ik verwerk alleen gegevens die in het belang zijn van de te geven haptotherapie: aangeboden oefeningen, relevante waarnemingen en (bijgestelde) doelen. U heeft altijd recht op inzage en informatie. Uw gegevens kunnen ook verwijderd worden wanneer u daarna vraagt. De Haptotherapie Praktijk Renze Boersma  bewaart uw persoonlijke gegevens en dossier volgens het wettelijk verplichte termijn van 15 jaar. Daarna worden uw persoonlijke gegevenes en uw dossier uit het systeem verwijderd.

Informeren aan derden

Informeren aan derden gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer u haptotherapie heeft bij de Haptotherapie Praktijk van Renze Boersma wordt -indien u daar geen bezwaar tegen heeft- uw huisarts op de hoogte gesteld dat u haptotherapie heeft gevolgd met een korte vermelding van de klacht (bijv. heeft haptotherapie gevolgd i.v.m. spanningsklachten). Op deze wijze blijft uw huisarts op de hoogte van alle geleverde zorg om zodoende (andere specialistische) zorg die u nodig heeft goed te kunnen afstemmen. 

Mocht u willen dat uw huisarts niet op de hoogte wordt gesteld dat u momenteel haptotherapie volgt, geeft u dit dan aan tijdens de intake en per mail. Vanzelfsprekend wordt uw huisarts dan niet op de hoogte gesteld. Ik vraag altijd toestemming of het akkoord is dat uw huisarts op de hoogte wordt gesteld.

Verwijzing

Ik werk samen met andere (specialistische) zorgverleners zoals fysiotherapeuten, GZ psychologen, lichaamsgericht psychotherapeuten en huisartsen. Samenwerken met andere zorgverleners is in uitzonderlijke gevallen soms wenselijk en noodzakelijk. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in overleg met u. Informatie wordt -zoals hierboven beschreven- in dat geval alleen uitgewisseld wanneer u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven en heeft als voornaamste doel de therapieën goed op elkaar af te stemmen. Dit geldt uiteraard niet wanneer u supervisie volgt.

Klachtenreglement

Mocht u ergens over niet tevreden over zijn, laat dit mij dit dan zo snel mogelijk weten. Ik ga hierover graag met u in gesprek. Mocht u een grote klacht hebben of niet tevreden zijn met de aangeboden ondersteuning dan kunt u zich ook wenden tot de VVH middels de daar beschreven klachtenprocedure. Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen bescherming bij geschillen.

Deskundigheidsbevordering

Ik hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering en het up-to-date blijven van kennis en kunde. Voor mijn eigen professionalisering en voor registratie bij de beroepsvereniging VVH is het van belang ieder jaar relevante scholing en cursussen te blijven volgen. Naast relevante scholing neem ik deel aan een intervisie- en oefengroep met collega haptotherapeuten. Naast mijn werk als haptotherapeut ben ik werkzaam als docent op een verpleegkundige opleiding. In deze hoedanigheid geef ik zowel trainingen als scholingen en heb ik nauwe contacten met het werkveld.

Beroepscode

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepscode opgesteld door de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten). Mocht u geïnteresseerd kunt de beroepscode lezen door deze aan te klikken.

Tussentijdse evaluaties

De eerste 3 sessies maken onderdeel van de zogenaamde intake. Hierin wordt de hulpvraag verkend en gekeken of haptotherapie passend is. U krijgt tijdens deze eerste sessies de gelegenheid kennis te maken met haptotherapie. Na de intake worden de hulpvraag en de doelen van de haptotherapie in samenspraak opgemaakt. De haptotherapie en het eigen doorlopen persoonlijke proces worden meerdere malen geëvalueerd, waarbij veel ruimte is voor feedback of we op de “goede weg” zijn.

De relatietherapie start met een intake waarin de gezamenlijke en individuele hulpvragen worden verkend. Tijdens het doorlopen traject wordt meerdere malen geëvalueerd op toepasbaarheid en inhoud van de therapie. 

Tijdens het supervisietraject vindt halverwege en op het eind van het traject een evaluatie plaats. Gedurende het gehele traject zijn de overeengekomen hulpvragen leidend.

Beëindiging Haptotherapie en Relatietherapie

De therapie wordt beëindigd met een eindevaluatie waarin het gehele doorlopen proces geëvalueerd wordt. De laatste sessies worden in goed overleg gepland. Gebruikelijk is dat er steeds meer tijd tussen de laatste sessies is. Het geleerde kan zo steeds meer geïntegreerd worden in het dagelijkse leven. De haptotherapie heeft altijd als voornaamste doel u zoveel mogelijk te steunen uw eigen autonomie te vergroten, zodat u zelf leert en weet hoe u bij tegenslagen “de draad weer kunt oppakken”. De relatietherapie richt zich op het verbeteren van de relatiedynamiek en het herstellen van de emotionele verbinding. De (bijgestelde) hulpvragen worden aan het eind van het traject geëvalueerd. U bent altijd welkom terug te komen voor tijdelijke ondersteuning, wanneer u daar de behoefte voor voelt.

Akkoord

Wanneer u haptotherapie, relatietherapie of supervisie volgt bij de Haptotherapie Praktijk van Renze Boersma, gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Bij aanvang van de therapie wordt u verwezen naar deze praktijkovereenkomst. Mocht u bezwaar hebben tegen één of meerdere voorwaarden dan kunt u dat mondeling of per mail aangeven.

Logo, Renze Boersma, Haptotherapie

Maanhof 21
1109CB Amsterdam

?: 06 4120 6816

: renze@haptotherapie-praktijk.nl

U kunt gratis parkeren in de straat of op de oprit voor de praktijk.